Skip Navigation Links
Mục đích, ý nghĩa ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013 quy định ngày 9/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hò....  (11/11/2016)  
Phát động phong trào thi đua chuyên đề thực hiện chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 06/01/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND - Phát động phong trào thi đua chuyên ............  (18/1/2016)  
Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2015 tỉnh Kiên Giang”
Hưởng ứng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2015 (từ 01/10/2015 đến 31/10/2015) của Ban Công tác người cao....  (21/10/2015)  
 
THÔNG BÁO
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3811495 - Fax: 077. 3926034 - Copyright @ 2015