Skip Navigation Links
THÔNG TIN BAN CỐ VẤN HỌC TẬP
 
Thông báo đăng ký trả nợ Hè 2018 các lớp trung cấp và cao đẳng  (18/5/2018)
 
Danh sách HSSV các lớp Cao đẳng và Trung cấp bị đề nghị xóa tên học kỳ 2, năm học: 2017 - 2018  (2/4/2018)
 
Danh sách sinh viên các lớp hệ VLVH bị đề nghị xóa tên  (29/11/2017)
 
Danh sách đề nghị xóa tên sinh viên các lớp thuộc trường liên kết  (21/2/2017)
 
Thông báo đăng ký Luận văn tốt nghiệp lớp KG1332N1 thuộc trường Đại học Cần Thơ  (20/1/2017)
 
Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp luật học kỳ 1, năm học: 2016 - 2017 thuộc trường đại học Cần Thơ  (1/12/2016)
 
Thông báo đăng ký làm luận văn tốt nghiệp lớp KG1232N1 và KG1232N2  (13/8/2016)
 
Thông báo đăng ký trả nợ Hè 2016 các lớp trung cấp và cao đẳng  (9/5/2016)
 
Danh sách phân công cố vấn học tập năm 2014 - 2015  (1/4/2015)
 
 
 
THÔNG BÁO
Thông báo ngày hội Tuyển dụng của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang (20/9/2017)
-----------------------------------------------------
Danh sách đề nghị xóa tên sinh viên các lớp hệ vừa làm vừa học (14/6/2017)
-----------------------------------------------------
Tin tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (8/6/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết với trường Đại học Cần Thơ (10/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký trả nợ Hè 2017 các lớp trung cấp và cao đẳng (10/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu bảo hiểm học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017 (đợt 3) (18/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo về việc miễn, giảm học phí năm học 2016 - 2017 (23/9/2016)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016 - 2017 (31/8/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo đề nghị xóa tên HSSV các lớp thuộc trường và trường liên kết (24/5/2016)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa, đầu năm học 2015 - 2016 (18/9/2015)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015