Skip Navigation Links
THÔNG TIN KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
 
Kết quả thi học kỳ 1, năm học: 2017 - 2018 các lớp trung cấp chuyên nghiệp  (20/12/2017)
 
Kết quả thi học kỳ 1, năm học: 2017 - 2018 các lớp cao đẳng hệ chính quy  (5/12/2017)
 
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các lớp trung cấp hệ chính quy và lần 1 lớp trung cấp Luật K11VT/14  (3/10/2017)
 
Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 năm 2017 các lớp trung cấp hệ chính quy  (29/8/2017)
 
Kết quả thi học kỳ Hè, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng  (27/7/2017)
 
Kết quả thi học kỳ Hè, năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp  (10/7/2017)
 
Kết quả thi học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng  (12/4/2017)
 
Kết quả thi học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp  (12/4/2017)
 
Kết quả thi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng  (7/12/2016)
 
Kết quả thi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp  (7/12/2016)
 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 (17/11/2017)  
-----------------------------------------------------
Thông báo thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức cao học ngành Quản lý kinh tế đợt 2 năm 2017 thuộc trường đại học Trà Vinh (6/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (31/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2017 lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT/14 (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng K12/14, trung cấp chuyên nghiệp K13/15 và K11VT/14 (14/2/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VLVH (27/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp mới K2016 thuộc Đại học Trà Vinh (13/1/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015