Skip Navigation Links
THÔNG TIN LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
 
Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông năm 2016 đợt thi ngày 26 - 27/11/2016 thuộc trường đại học Trà Vinh  (21/10/2016)
 
Lịch ôn thi tuyển sinh ngành Quản lý du lịch thuộc trường đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh  (26/11/2015)
 
Lịch ôn thi tuyển sinh hệ VLVH năm 2015 (đợt 2) thuộc trường đại học Cần Thơ  (30/10/2015)
 
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh liên thông đại học hệ VLVH đợt thi ngày 28, 29/11/2015 thuộc trường đại học Trà Vinh  (29/10/2015)
 
Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh liên thông đại học thuộc trường đại học Trà Vinh (đợt thi tháng 8/2015)  (17/7/2015)
 
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2015 (đợt 1) thuộc trường đại học Trà Vinh  (3/4/2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Thông báo hủy học phần tổ chức trong học kỳ hè năm học: 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (20/6/2018)  
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (6/6/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn và thi tốt nghiệp năm 2018 lớp Trung cấp Luật K14/16 (11/4/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp khóa 2017 thuộc Đại học Trà Vinh (9/3/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 (17/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức cao học ngành Quản lý kinh tế đợt 2 năm 2017 thuộc trường đại học Trà Vinh (6/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (31/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015