Skip Navigation Links
THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 lớp Trung cấp Luật K15/17  (27/2/2018)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy K15/17  (27/2/2018)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy K13/15 và K14/16  (20/12/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 lớp Trung cấp Luật K15/17  (3/10/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy K15/17  (28/9/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy  (28/7/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp (có bổ sung)  (5/6/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng hệ chính quy  (1/6/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng hệ chính quy  (21/12/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ I (đợt 2) năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy K14/16  (3/11/2016)
 
THÔNG BÁO
Thông báo hủy học phần tổ chức trong học kỳ hè năm học: 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (20/6/2018)  
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (6/6/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn và thi tốt nghiệp năm 2018 lớp Trung cấp Luật K14/16 (11/4/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp khóa 2017 thuộc Đại học Trà Vinh (9/3/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 (17/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức cao học ngành Quản lý kinh tế đợt 2 năm 2017 thuộc trường đại học Trà Vinh (6/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (31/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015