Skip Navigation Links
THÔNG TIN TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3/2018  (15/8/2018)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2/2018  (29/6/2018)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1/2018  (18/1/2018)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3, năm học 2016 - 2017  (24/8/2017)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, năm học 2016 - 2017  (20/2/2017)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3, năm học 2015 - 2016  (9/9/2016)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, năm học: 2015 - 2016  (3/3/2016)
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp cao đẳng hệ chính quy đợt 3, năm học: 2014 - 2015  (24/9/2015)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 - năm học 2014 - 2015  (18/9/2015)
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 các lớp cao đẳng hệ chính quy  (7/7/2015)
 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 cho các lớp cao đẳng và trung cấp (7/9/2018)  
-----------------------------------------------------
Thông báo hủy học phần tổ chức trong học kỳ hè năm học: 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (20/6/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (6/6/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn và thi tốt nghiệp năm 2018 lớp Trung cấp Luật K14/16 (11/4/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp khóa 2017 thuộc Đại học Trà Vinh (9/3/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 (17/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức cao học ngành Quản lý kinh tế đợt 2 năm 2017 thuộc trường đại học Trà Vinh (6/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (31/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015