Skip Navigation Links
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÁC LỚP NGẮN HẠN
 
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng; Khai và lập báo cáo thuế; Kế toán viên; Kế toán viên chính  (11/7/2018)
 
Lịch học lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp - HCSN  (17/4/2018)
 
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Kế toán trưởng, Kế toán viên, kế toán viên chính  (27/3/2018)
 
Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp  (27/11/2017)
 
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Kế toán trưởng, Kế toán viên  (22/9/2017)
 
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức thi tuyển công chức ngành thuế năm 2017  (17/1/2017)
 
Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên  (26/12/2016)
 
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học  (8/8/2016)
 
Danh sách sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2, năm học 2015 - 2016  (22/6/2016)
 
Lịch học Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp - HCSN  (22/6/2016)
 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 cho các lớp cao đẳng và trung cấp (7/9/2018)  
-----------------------------------------------------
Thông báo hủy học phần tổ chức trong học kỳ hè năm học: 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (20/6/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (6/6/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn và thi tốt nghiệp năm 2018 lớp Trung cấp Luật K14/16 (11/4/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp khóa 2017 thuộc Đại học Trà Vinh (9/3/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 (17/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức cao học ngành Quản lý kinh tế đợt 2 năm 2017 thuộc trường đại học Trà Vinh (6/11/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (31/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015