Skip Navigation Links
THÔNG TIN BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09
 
Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018  (6/10/2017)
 
Báo cáo 3 công khai năm học 2016 - 2017  (23/11/2016)
 
Báo cáo 3 công khai năm học 2015 - 2016  (2/10/2015)
 
Báo cáo 3 công khai năm học 2014 - 2015  (17/11/2014)
 
Báo cáo 3 công khai năm học 2013 - 2014  (13/01/2014)
 
Báo cáo 3 công khai năm học 2012 - 2013  (18/01/2013)
 
Báo cáo 3 công khai năm học 2011 - 2012  (29/11/2011)
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Thông báo xét duyệt, công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2016 cho các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (24/8/2016)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp khóa thi ngày 21/02/2016 (3/3/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo dời lịch kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2016 (đợt 1, tháng 01/2016) (28/1/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 8/2015 (13/8/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký và tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ dành cho các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 2/2015 (13/5/2015)
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015