Skip Navigation Links
THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC
 
Lịch thi và danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin khóa thi ngày 06/5/2018  (3/5/2018)
 
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT  (5/4/2018)
 
Thông báo tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản K02/2018  (5/3/2018)
 
Thông báo tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản K01/2017  (8/1/2018)
 
Thông báo tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản K05/2017  (11/10/2017)
 
Thông báo dời lịch thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa thi ngày 29/10/2017  (11/10/2017)
 
Thông báo chiêu sinh tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản K04/2017  (5/9/2017)
 
Thông báo tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản K03/2017  (13/7/2017)
 
Thông báo tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản K02/2017  (13/4/2017)
 
Thông báo tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản K01/2017  (9/3/2017)
 
THÔNG BÁO
Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản-Khoá ngày 10/09/2017 (8/9/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng K12/14 thuộc Khoa Kỹ thuật công nghệ (29/3/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo có chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 10/05/2016, 15/05/2016 và 17/07/2016 (21/9/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K05/2016 (5/8/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K02/2016 (23/3/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 19/07/2015, 20/09/2015 và 15/11/2015 (20/1/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 19/07/2015 và 20/09/2015 (30/12/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K05/2015 (6/10/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học (14/7/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 24/12/2014 và 25/01/2015 (14/4/2015)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015