Skip Navigation Links
Sôi nổi và ấm áp cuộc gặp gỡ sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ và các doanh nghiệp năm 2017
Thực hiện theo kế hoạch số 79/KH-KTCN ngày 03/01/2017 của Ban Chủ nhiệm Khoa, ngày 14/01/2017 tại Hội trường 102 tập thể cán bộ - ....  (17/1/2017)  
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đi học tập kinh nghiệm tại trường Đại học Đà Lạt
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, được sự cho phép của Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Cộng đồng....  (23/6/2016)  
 
THÔNG BÁO
 Thông báo có chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 10/05/2016, 15/05/2016 và 17/07/2016  (21/9/2016)  
 Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K05/2016  (5/8/2016)
 Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K02/2016  (23/3/2016)
 Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 19/07/2015, 20/09/2015 và 15/11/2015  (20/1/2016)
 Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 19/07/2015 và 20/09/2015  (30/12/2015)
 Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học  (14/7/2015)
 Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 24/12/2014 và 25/01/2015  (14/4/2015)
   
   
   
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3811495 - Fax: 077. 3926034 - Copyright @ 2015