Skip Navigation Links
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THUỘC KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học: 2015 - 2016 các lớp trung cấp thuộc khoa Kỹ thuật - Công nghệ  (14/7/2015)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 lớp TC. Kỹ thuật môi trường K11/13  (15/12/2014)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản-Khoá ngày 10/09/2017 (8/9/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng K12/14 thuộc Khoa Kỹ thuật công nghệ (29/3/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo có chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 10/05/2016, 15/05/2016 và 17/07/2016 (21/9/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K05/2016 (5/8/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K02/2016 (23/3/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 19/07/2015, 20/09/2015 và 15/11/2015 (20/1/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 19/07/2015 và 20/09/2015 (30/12/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ A, B tin học K05/2015 (6/10/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học (14/7/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo nhận chứng chỉ A, B tin học khóa thi ngày 24/12/2014 và 25/01/2015 (14/4/2015)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015