Skip Navigation Links
Quy định về cấu trúc và cách trình bày đề tài tốt nghiệp dành cho HSSV các lớp thuộc Khoa Kinh tế - Xã hội
............ (28/3/2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp CĐ. chính quy K13/15 và TC. Luật K14/16 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội
............ (14/3/2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chi bộ Khoa Kinh tế Xã hội Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2020
Vào ngày 09/5/2017, Chi bộ Khoa Kinh tế - Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, n.... (23/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế - Xã hội
........ (3/4/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT và lịch gặp giảng viên hướng dẫn
........ (22/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng chính quy thuộc Khoa Kinh tế Xã hội
.... (14/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quy định về cấu trúc và cách trình bày đề tài tốt nghiệp cho HSSV thuộc Khoa Kinh tế Xã hội
.... (2/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp bậc trung cấp ngành Luật thuộc Khoa kinh tế xã hội
.... (2/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp thuộc Khoa Kinh tế Xã hội
.... (1/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp Trung cấp luật K14/16
.... (23/12/2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem tiếp
THÔNG BÁO
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp CĐ. chính quy K13/15 và TC. Luật K14/16 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (14/3/2018)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế - Xã hội (3/4/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng chính quy thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (14/3/2017)
-----------------------------------------------------
Quy định về cấu trúc và cách trình bày đề tài tốt nghiệp cho HSSV thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (2/3/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (1/3/2017)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập lớp TC. Luật K10/GR (Giồng Riềng - Cập nhật mới ngày 09/05/2016) (6/5/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (1/4/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp trung cấp chuyên nghiệp K12/14 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (21/3/2016)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH thuộc khoa Kinh tế - Xã hội (6/7/2015)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp cao đẳng hệ chính quy K10/12 và các lớp trung cấp K11/13 thuộc khoa Kinh tế Xã hội (3/3/2015)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015