Skip Navigation Links
Chi bộ Khoa Kinh tế - Xã hội kết nạp Đảng viên mới
Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016, Chi Bộ Khoa Kinh tế - Xã hội đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho hai đồng chí Đào Nguyễn Huyền ....  (1/4/2016)  
 
THÔNG BÁO
 Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập lớp TC. Luật K10/GR (Giồng Riềng - Cập nhật mới ngày 09/05/2016)  (6/5/2016)  
 Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế Xã hội  (1/4/2016)
 Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp trung cấp chuyên nghiệp K12/14 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội  (21/3/2016)
 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH thuộc khoa Kinh tế - Xã hội  (6/7/2015)
 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp cao đẳng hệ chính quy K10/12 và các lớp trung cấp K11/13 thuộc khoa Kinh tế Xã hội  (3/3/2015)
   
   
   
   
   
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3811495 - Fax: 077. 3926034 - Copyright @ 2015