Skip Navigation Links
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THUỘC KHOA KINH TẾ - XÃ HỘI
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp Trung cấp luật K14/16  (23/12/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp Luật K13/15 và K11VT/14  (2/12/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 lớp TC. Luật K13 và lớp TC. Luật K11VT/14  (15/7/2016)
 
Kế hoạch thực tập năm 2016 các lớp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc khoa Kinh tế Xã hội  (4/3/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 lớp Trung cấp Luật K13/15  (24/12/2015)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 các lớp Trung cấp chuyên nghiệp thuộc Khoa Kinh tế xã hội  (26/11/2015)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học: 2015 - 2016 lớp TC. Luật K10GR/13  (19/8/2015)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học: 2015 - 2016 các lớp trung cấp thuộc khoa Kinh tế - Xã hội  (7/7/2015)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 các lớp TC. Luật K10RG13, TC.Luật K10GR13, TC. Kế toán K10RG13  (4/2/2015)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học: 2014 - 2015 lớp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp K12/14 và lớp Trung cấp Luật K12/14  (9/1/2015)
 
THÔNG BÁO
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp CĐ. chính quy K13/15 và TC. Luật K14/16 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (14/3/2018)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế - Xã hội (3/4/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng chính quy thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (14/3/2017)
-----------------------------------------------------
Quy định về cấu trúc và cách trình bày đề tài tốt nghiệp cho HSSV thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (2/3/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (1/3/2017)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập lớp TC. Luật K10/GR (Giồng Riềng - Cập nhật mới ngày 09/05/2016) (6/5/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (1/4/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp trung cấp chuyên nghiệp K12/14 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (21/3/2016)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH thuộc khoa Kinh tế - Xã hội (6/7/2015)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp cao đẳng hệ chính quy K10/12 và các lớp trung cấp K11/13 thuộc khoa Kinh tế Xã hội (3/3/2015)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015