Skip Navigation Links
TIN HOẠT ĐỘNG KHOA KINH TẾ - XÃ HỘI
 
Chi bộ Khoa Kinh tế Xã hội Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2020  (23/5/2017)
 
Chi bộ Khoa Kinh tế - Xã hội kết nạp Đảng viên mới  (1/4/2016)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp CĐ. chính quy K13/15 và TC. Luật K14/16 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (14/3/2018)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế - Xã hội (3/4/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng chính quy thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (14/3/2017)
-----------------------------------------------------
Quy định về cấu trúc và cách trình bày đề tài tốt nghiệp cho HSSV thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (2/3/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (1/3/2017)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập lớp TC. Luật K10/GR (Giồng Riềng - Cập nhật mới ngày 09/05/2016) (6/5/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (1/4/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp trung cấp chuyên nghiệp K12/14 thuộc Khoa Kinh tế Xã hội (21/3/2016)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH thuộc khoa Kinh tế - Xã hội (6/7/2015)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2015 các lớp cao đẳng hệ chính quy K10/12 và các lớp trung cấp K11/13 thuộc khoa Kinh tế Xã hội (3/3/2015)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015