Skip Navigation Links
Thông tin dành cho sinh viên các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ
 
THÔNG BÁO
 Công văn thông báo không phục hồi tên đối với những sinh viên bị xóa tên thuộc trường đại học Cần Thơ  (2/2/2015)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3811495 - Fax: 077. 3926034 - Copyright @ 2015