DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Skip Navigation Links
THÔNG TIN LỊCH HỌC - LỊCH THI
 
Lịch học học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 các lớp hệ ĐTTX thuộc trường đại học Cần Thơ  (31/7/2017)
 
Lịch học các lớp Khóa 2016 hệ VLVH thuộc trường Đại học Cần Thơ  (28/12/2016)
 
Lịch học học kỳ 2, năm học 2016 – 2017 các lớp hệ ĐTTX thuộc trường đại học Cần Thơ  (9/12/2016)
 
Lịch học và thi trả nợ môn Pháp luật về nhà ở hệ ĐTTX thuộc trường đại học Cần Thơ  (8/6/2016)
 
Lịch học học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 các lớp hệ ĐTTX thuộc trường đại học Cần Thơ  (18/5/2016)
 
Lịch học và thi các môn xóa liệt - lớp CN Luật - hệ ĐTTX thuộc trường đại học Cần Thơ  (6/5/2016)
 
Lịch học các lớp VB1 và VB2 khóa 2015 thuộc trường đại học Cần Thơ  (11/1/2016)
 
Lịch học xóa liệt môn Luật đất đai các lớp hệ ĐTTX thuộc trường đại học Cần Thơ  (13/11/2015)
 
Lịch học học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 các lớp hệ ĐTTX thuộc trường đại học Cần Thơ  (21/10/2015)
 
Lịch học trả nợ hè các lớp hệ đào tạo từ xa thuộc trường đại học Cần Thơ  (10/7/2015)
 
THÔNG BÁO
Công văn thông báo không phục hồi tên đối với những sinh viên bị xóa tên thuộc trường đại học Cần Thơ (2/2/2015)
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 dường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015