DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Skip Navigation Links
THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên các lớp thuộc trường đại học Cần Thơ  (22/9/2017)
 
Danh sách xét tốt nghiệp (dự kiến) các lớp hệ ĐTTX khóa 2011 thuộc trường đại học Cần Thơ  (21/8/2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Công văn thông báo không phục hồi tên đối với những sinh viên bị xóa tên thuộc trường đại học Cần Thơ (2/2/2015)
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 dường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015