Skip Navigation Links
Thông tin dành cho sinh viên các lớp liên kết thuộc trường đại học Mở Tp. HCM
 
THÔNG BÁO
 Thông báo đóng học phí và đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 các lớp thuộc trường đại học Mở TP. HCM  (28/6/2016)  
 Thông báo cấp email cho sinh viên các lớp hệ VLVH & ĐTTX thuộc trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh  (12/11/2014)
   
   
   
   
   
   
   
   
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3811495 - Fax: 077. 3926034 - Copyright @ 2015