DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
Skip Navigation Links
THÔNG TIN LỊCH HỌC - LỊCH THI
 
Kế hoạch thi trả nợ các lớp hệ ĐTTX và VLVH thuộc trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh  (16/10/2017)
 
Kế hoạch học và thi lớp KG31432 và KG116412 thuộc trường đại học Mở TP. HCM  (23/6/2017)
 
Kế hoạch thi và trả nợ các lớp hệ ĐTTX, hệ VLVH thuộc trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh  (21/6/2017)
 
Lịch học và thi các lớp liên kết thuộc trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh  (10/3/2017)
 
Kế hoạch thi và trả nợ các lớp hệ ĐTTX thuộc trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh  (16/2/2017)
 
Kế hoạch thi trả nợ các lớp hệ ĐTTX và VLVH thuộc trường đại học Mở TP. HCM  (21/10/2016)
 
Kế hoạch thi trả nợ các lớp hệ ĐTTX và VLVH thuộc trường đại học Mở TP. HCM  (28/6/2016)
 
Lịch học và thi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 các lớp hệ ĐTTX và VLVH thuộc Trường đại học Mở TP. HCM  (10/6/2016)
 
Kế hoạch thi trả nợ các lớp thuộc trường đại học Mở TP.HCM  (29/1/2016)
 
Kế hoạch học và thi học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 các lớp hệ ĐTTX và VLVH thuộc trường đại học Mở TP.HCM  (19/11/2015)
 
THÔNG BÁO
Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên thuộc trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (7/12/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo đóng học phí và đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 các lớp thuộc trường đại học Mở TP. HCM (28/6/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo cấp email cho sinh viên các lớp hệ VLVH & ĐTTX thuộc trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (12/11/2014)
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 dường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015