DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Skip Navigation Links
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 22/04/2017)
.... (14/4/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết quả thi tốt nghiệp tốt nghiệp đợt tháng 3/2017 và thông báo chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp thuộc trường đại học Trà Vinh
.... (13/4/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo thu học phí lớp DE14L476 và DE15L476 thuộc trường đại học Trà Vinh
.... (10/4/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 15 & 16/04/2017)
.... (7/4/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 01 & 02/04/2017)
........ (24/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh từ ngày 18/03/2017 đến 19/03/2017
.... (14/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 18/03/2017)
........ (10/3/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh
.... (21/2/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 25 & 26/02/2017)
.... (17/2/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp DE13L476 thuộc trường đại học Trà Vinh
.... (15/2/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem tiếp
THÔNG BÁO
Kết quả thi tốt nghiệp tốt nghiệp đợt tháng 3/2017 và thông báo chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp thuộc trường đại học Trà Vinh (13/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu học phí lớp DE14L476 và DE15L476 thuộc trường đại học Trà Vinh (10/4/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (21/2/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp DE13L476 thuộc trường đại học Trà Vinh (15/2/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký và nộp kinh phí thi tốt nghiệp lớp DF15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh (13/2/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức thi lại tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (3/2/2017)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi tốt nghiệp các lớp liên thông đại học thuộc trường đại học Tra Vinh (đợt tháng 12/2016) (11/1/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu học phí học kỳ 3 lớp DE15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh (29/12/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách sinh viên trường đại học Trà Vinh đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 24/12/2016 (22/12/2016)
-----------------------------------------------------
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp DE13L476 (thi ngày 17/12/2016) (14/12/2016)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 dường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015