Skip Navigation Links
Thông tin dành cho sinh viên các lớp liên kết thuộc trường đại học Trà Vinh
Xem tiếp
THÔNG BÁO
 Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh  (21/2/2017)  
 Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp DE13L476 thuộc trường đại học Trà Vinh  (15/2/2017)
 Thông báo đăng ký và nộp kinh phí thi tốt nghiệp lớp DF15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh  (13/2/2017)
 Thông báo tổ chức thi lại tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh  (3/2/2017)
 Kết quả thi tốt nghiệp các lớp liên thông đại học thuộc trường đại học Tra Vinh (đợt tháng 12/2016)  (11/1/2017)
 Thông báo thu học phí học kỳ 3 lớp DE15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh  (29/12/2016)
 Danh sách sinh viên trường đại học Trà Vinh đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 24/12/2016  (22/12/2016)
 Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp DE13L476 (thi ngày 17/12/2016)  (14/12/2016)
 Kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp tháng 9-2016 thuộc trường đại học Trà Vinh  (1/12/2016)
 Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp DE13L476 thuộc trường đại học Trà Vinh  (17/10/2016)
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3811495 - Fax: 077. 3926034 - Copyright @ 2015