DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Skip Navigation Links
THÔNG TIN LỊCH HỌC
 
Lịch học các lớp cao học thuộc trường đại học Trà Vinh (áp dụng trong năm 2018)  (17/1/2018)
 
Lịch học các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (áp dụng trong năm 2018)  (2/1/2018)
 
Lịch học lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (CH16TA_KG5_2)  (12/5/2017)
 
Lịch học các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (áp dụng trong năm 2017)  (3/2/2017)
 
Lịch học các lớp liên thông đại học thuộc trường đại học Trà Vinh (lịch học áp dụng trong năm 2016)  (18/1/2016)
 
Lịch học các lớp cao học thuộc trường đại học Trà Vinh (lịch học áp dụng trong năm 2016)  (12/1/2016)
 
Lịch học lớp cao học Luật kinh tế 2015 thuộc trường đại học Trà Vinh  (14/8/2015)
 
Lịch học các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (Cập nhật tất cả lịch mới từ ngày 18/6/2015 đến hết năm 2015)  (18/6/2015)
 
Lịch trả nợ các môn học lại, thi lại lớp đại học ngành Kế toán - thuộc trường đại học Trà Vinh  (7/5/2015)
 
Lịch học năm học 2014 - 2015 các thuộc trường đại học Trà Vinh  (28/10/2014)
 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức thi lại lớp DE15KT476 (2/5/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp DE15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh (27/4/2018)
-----------------------------------------------------
Danh sách sinh viên lớp DE15KT476 được dự thi tốt nghiệp (14/3/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức (25/1/2018)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh đợt thi tháng 9/2017 và thông báo chấm phúc khảo (11/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu học phí các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (25/8/2017)
-----------------------------------------------------
Quyết định xóa tên sinh viên các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (17/8/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc trường đại học Trà Vinh (14/8/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp DE14DD476 (điều chỉnh) (10/8/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký và nộp kinh phí tốt nghiệp lớp DE14DD4761 và DF15DD476 (10/8/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 dường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015