DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Skip Navigation Links
THÔNG TIN LỊCH THI
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 17/03/2018)  (9/3/2018)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 03/03/2018)  (26/2/2018)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 24, 25/02/2018)  (12/2/2018)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 10/02/2018)  (2/2/2018)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 03, 04/02/2018)  (26/1/2018)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 27/01/2018)  (19/1/2018)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 20/01/2018)  (12/1/2018)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 23/12/2017)  (14/12/2017)
 
Lịch thi tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 09/12/2017)  (7/12/2017)
 
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 02/12/2017)  (25/11/2017)
 
THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên lớp DE15KT476 được dự thi tốt nghiệp (14/3/2018)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức (25/1/2018)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh đợt thi tháng 9/2017 và thông báo chấm phúc khảo (11/10/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu học phí các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (25/8/2017)
-----------------------------------------------------
Quyết định xóa tên sinh viên các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (17/8/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc trường đại học Trà Vinh (14/8/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp DE14DD476 (điều chỉnh) (10/8/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký và nộp kinh phí tốt nghiệp lớp DE14DD4761 và DF15DD476 (10/8/2017)
-----------------------------------------------------
Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp DE14KT476 và DF15KT4761 thuộc trường đại học Trà Vinh (25/7/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu học phí học kỳ 5 lớp DE15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh (20/7/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 dường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015