Skip Navigation Links
THÔNG TIN BIỂU MẪU KHOA NGOẠI NGỮ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Thông báo bồi dưỡng và kiểm tra cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh A2, B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (2/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (6/9/2016)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực hiện chương trình học bổng Tiếng Anh ACCESS (15/10/2015)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi chứng chỉ A, B tiếng Anh đợt thi ngày 27/09/2015 (9/10/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ A, B Quốc gia - Tiếng Anh (31/8/2015)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B ngày 19/04/2015 (24/4/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ A, B Quốc gia - Tiếng Anh (1/4/2015)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi chứng chỉ A, B tiếng Anh ngày 21/12/2014 (6/1/2015)
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015