Skip Navigation Links
 
THÔNG BÁO
 Thông báo bồi dưỡng và kiểm tra cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh A2, B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  (2/11/2016)  
 Thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  (6/9/2016)
 Kế hoạch thực hiện chương trình học bổng Tiếng Anh ACCESS  (15/10/2015)
 Kết quả thi chứng chỉ A, B tiếng Anh đợt thi ngày 27/09/2015  (9/10/2015)
 Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ A, B Quốc gia - Tiếng Anh  (31/8/2015)
 Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B ngày 19/04/2015  (24/4/2015)
 Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ A, B Quốc gia - Tiếng Anh  (1/4/2015)
 Kết quả thi chứng chỉ A, B tiếng Anh ngày 21/12/2014  (6/1/2015)
   
   
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3811495 - Fax: 077. 3926034 - Copyright @ 2015