Skip Navigation Links
THÔNG TIN GÓC HỌC TẬP KHOA NGOẠI NGỮ
 
Đề cương và đề thi mẫu Anh văn chuẩn đầu ra khối Cao đẳng và Trung cấp  (14/11/2014)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Thông báo bồi dưỡng và kiểm tra cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh A2, B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (2/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (6/9/2016)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thực hiện chương trình học bổng Tiếng Anh ACCESS (15/10/2015)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi chứng chỉ A, B tiếng Anh đợt thi ngày 27/09/2015 (9/10/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ A, B Quốc gia - Tiếng Anh (31/8/2015)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B ngày 19/04/2015 (24/4/2015)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ A, B Quốc gia - Tiếng Anh (1/4/2015)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi chứng chỉ A, B tiếng Anh ngày 21/12/2014 (6/1/2015)
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015